Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr inż. Przemysław Baranowski 

 
Stanowisko:    Dyrektor Centrum Komputerowego
Jednostka  organizacyjna:    - Dyrektor Centrum Komputerowego UZ
  - Centrum Komputerowe
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja, Centrum Komputerowe, Poligrafia / A-4 (Kampus: A)
Pokój:    114
Telefon(y):    683287307
Fax(y):    683244012
E-mail(e):    P.Baranowski@ck.uz.zgora.pl
  P.Baranowski@prompt.com.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Centrum Komputerowe
Funkcja:    Dyrektor Centrum Komputerowego
Jednostka:    Dyrektor Centrum Komputerowego UZ
Funkcja:    
Jednostka:    Sekretariat Centrum Komputerowego
Funkcja:    Dyrektor Centrum KomputerowegoDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Buczyńska
E-mail:    B.Buczynska@ck.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Centrum Komputerowego