Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Magdalena Dalecka-Zaborowska 
 (poprzednio używane nazwisko: Dalecka)

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
  - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
  - Wydział Ekonomii i Zarządzania
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pokój:    154
Telefon(y):    683282688
Fax(y):   
E-mail(e):    M.Dalecka@wez.uz.zgora.pl
  mdalecka@o2.pl
WWW:    www.wez.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Dyżur czwartki od 11.00 do 13.00

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Janowicz
E-mail:    m.janowicz@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Imię:    Marta
Nazwisko:    Raunke
E-mail:    m.raunke@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania