Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Olgierd Kiec 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej
  - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
  - Wydział Nauk Społecznych
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    305
Telefon(y):    683284773
Fax(y):   
E-mail(e):    o.kiec@ip.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki o polityce i administracji (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Pracownia Studiów Niemcoznawczych
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Bogusława
Nazwisko:    Krawczyk
E-mail:    Sekretariat@ip.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Politologii