Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Agnieszka Mobley 
 (poprzednio używane nazwisko: Łobodziec)

 
Stanowisko:    st. wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Filologii Angielskiej
  - Instytut Neofilologii
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / --- (Kampus: B)
Pokój:    3
Telefon(y):    683283150
Fax(y):   
E-mail(e):    a.mobley@in.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Urszula
Nazwisko:    Wawrzyn-Stachowicz
E-mail:    Sekretariat@ifw.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej