Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Michał Pszczółkowski 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków
  - Instytut Architektury i Urbanistyki
  - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / A-8 (Kampus: A)
Pokój:    310
Telefon(y):    683282308
Fax(y):   
E-mail(e):    m.pszczolkowski@aiu.uz.zgora.pl
  mipszcz@gmail.com
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    II etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Bożena
Nazwisko:    Płoszaj-Kobyłecka
E-mail:    b.ploszaj-kobylecka@aiu.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytut Architektury i Urbanistyki