Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Marta Dalecka 

 
Stanowisko:    wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  - Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 6, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Sportowa / A-13 (Kampus: A)
Pokój:    7
Telefon(y):    683282255 , 683287387
Fax(y):   
E-mail(e):    m.dalecka@swfs.uz.zgora.pl
WWW:     ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php
  www.facebook.com/swfisuz/?fref=ts
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Katarzyna
Nazwisko:    Koszkało
E-mail:    swfs@uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu