Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Kaja Rostkowska-Biszczanik 

 
Stanowisko:    asystent z doktoratem
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Komunikacji Językowej
  - Instytut Filologii Polskiej
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Vicewersal" / C-11 (Kampus: B)
Pokój:    19
Telefon(y):    3284704
Fax(y):   
E-mail(e):    kaja.rostkowska@gmail.com
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    językoznawstwo (udział 75%)
Dyscyplina dodatkowa:    nauki o komunikacji społecznej i mediach (udział 25%)
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Anna
Nazwisko:    Woźniak
E-mail:    a.wozniak@ifp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej