Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Karol Dąbrowski 

 
Stanowisko:    asystent
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji
  - Instytut Inżynierii Mechanicznej
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pokój:    316
Telefon(y):    3282469
Fax(y):   
E-mail(e):    K.Dabrowski@iim.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
  - Pion Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Wydziału Mechanicznego / A-10 (Kampus: A)
Pokój:    243
Telefon(y):    603480699
Fax(y):   
E-mail(e):    k.dabrowski@cptt.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Funkcja:    DyrektorDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Kalwa
E-mail:    b.kalwa@adm.uz.zgora.pl
Uwagi: