Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Nina Leśniak -Niedbalec 
 (poprzednio używane nazwisko: Leśniak)

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
  - Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
  - Wydział Prawa i Administracji
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50 c, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Piast" nr 2 / C-2 (Kampus: A)
Pokój:    3
Telefon(y):    789441674 , 683282534
Fax(y):   
E-mail(e):    n.lesniak@wpa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpa.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
ORCID:    0000-0003-3159-8810
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Sołtysik
E-mail:    j.soltysik@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji