Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
  - Wydział Prawa i Administracji
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    pl. Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Wydziału Prawa i Administracji / A-41 (Kampus: miasto)
Pokój:    308
Telefon(y):    789441436 , 683282244
Fax(y):   
E-mail(e):    h.paluszkiewicz@wpa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpa.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki prawne (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0001-5198-8360
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Prawa i Administracji
Funkcja:    Dziekan Wydziału
Jednostka:    Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
Funkcja:    kierownikDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Sołtysik
E-mail:    j.soltysik@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji