Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Piotr Mysiak 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
  - Wydział Prawa i Administracji
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50 c, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Piast" nr 2 / C-2 (Kampus: A)
Pokój:    8
Telefon(y):    789442298 , 683282626
Fax(y):   
E-mail(e):    p.mysiak@wpa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpa.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki prawne (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0003-1019-5190
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia, bud. A-41, pok. 306, tel. 789441555 / 683282386

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Prawa i Administracji
Funkcja:    Prodziekan ds. Nauki i Jakości KształceniaDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Stodolna
E-mail:    m.stodolna@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji