Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. nauk med. Jan Łącki 

 
Stanowisko:    profesor
Jednostka  organizacyjna:    - Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii
  - Instytut Nauk Medycznych
  - Collegium Medicum
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-22 (Kampus: miasto)
Pokój:    pok. 210
Telefon(y):    683283289
Fax(y):   
E-mail(e):    j.lacki@cm.uz.zgora.pl
  lacki@post.pl
WWW:    www.cm.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
ORCID:    0000-0002-1215-3819
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: