Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Łukasz Zaręba 

 
Stanowisko:    administrator sieci
Jednostka  organizacyjna:    - Pracownia administratorów Centrum Komputerowego UZ
  - Centrum Komputerowe
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja, Centrum Komputerowe, Poligrafia / A-4 (Kampus: A)
Pokój:    115
Telefon(y):    683282231
Fax(y):   
E-mail(e):    l.zareba@ck.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    obecnie zatrudniony
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Joanna
Nazwisko:    Berer
E-mail:    J.Berer@ck.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Centrum Komputerowego