Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr inż. Maciej Wędrychowicz 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  - Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Wydziału Mechanicznego / A-10 (Kampus: A)
Pokój:    208
Telefon(y):    662094145
Fax(y):   
E-mail(e):    M.Wedrychowicz@iimb.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Sylwia
Nazwisko:    Korczyńska
E-mail:    sekretariat@iimb.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej