Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr n med. Wojciech Wierzchołowski 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
  - Instytut Nauk Medycznych
  - Collegium Medicum
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pokój:    pok. 118
Telefon(y):    683283105
Fax(y):   
E-mail(e):    w.wierzcholowski@cm.uz.zgora.pl
WWW:    www.cm.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki medyczne (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0001-8120-1581
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Funkcja:    Kierownik Zakładu Radiologii i Medycyny NuklearnejDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: