Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr inż. Jarosław Kliks 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Pracownicy Katedry Żywienia Człowieka i Dietoterapii
  - Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
  - Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    
Adres:    Kalsk, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Pałac w Kalsku / Pałac-Kalsk (Kampus: )
Pokój:    Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych
Telefon(y):    683539667
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Iwona
Nazwisko:    Wichłacz
E-mail:    inza@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki