Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
  - Instytut Nauk o Zdrowiu
  - Collegium Medicum
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Monte Cassino 21 b, 65-561 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-26 (Kampus: miasto)
Pokój:    115
Telefon(y):    683287333
Fax(y):   
E-mail(e):    k.baldy-chudzik@cm.uz.zgora.pl
  k.baldy-chudzik@wlnz.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki o zdrowiu (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0001-8432-435X
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
Funkcja:    Kierownik Katedry Mikrobiologii i Biologii MolekularnejDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: