Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Robert Dylewski 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii - Pracownia Zastosowań Matematyki
  - Instytut Matematyki
  - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    424
Telefon(y):    683282821
Fax(y):   
E-mail(e):    R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    matematyka (udział 75%)
Dyscyplina dodatkowa:    nauki o zarządzaniu i jakości (udział 25%)
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Funkcja:    DziekanDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Natalia
Nazwisko:    Gawłowicz
E-mail:    N.Gawlowicz@wmie.uz.zgora.pl
Uwagi:    Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Imię:    Przemysław
Nazwisko:    Raubo
E-mail:    P.Raubo@wmie.uz.zgora.pl
Uwagi: