Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Izabela Krupińska 
 (poprzednio używane nazwisko: Żurek)

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
  - Instytut Inżynierii Środowiska
  - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z.Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Instytutu Inżynierii Środowiska / A-12 (Kampus: A)
Pokój:    126
Telefon(y):    683282560
Fax(y):   
E-mail(e):    I.Krupinska@iis.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
Funkcja:    KierownikDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Karolina
Nazwisko:    Godzisz
E-mail:    sekretariat@iis.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska