Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. inż. Adam Bydałek 

 
Stanowisko:    profesor
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  - Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pokój:    216
Telefon(y):    2669
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Bydalek@iimb.uz.zgora.pl
  adam_bk@poczta.onet.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    inżynieria mechaniczna (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Katedra Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Funkcja:    KierownikDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Sylwia
Nazwisko:    Korczyńska
E-mail:    sekretariat@iimb.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej