Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Tomasz Klekiel 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Inżynierii Biomedycznej
  - Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pokój:    218
Telefon(y):    789441742 , 683282619
Fax(y):   
E-mail(e):    T.Klekiel@iimb.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    inżynieria mechaniczna (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Funkcja:    Z-ca Dyrektora InstytutuDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Sylwia
Nazwisko:    Korczyńska
E-mail:    sekretariat@iimb.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej