Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr inż. Janusz Baranowski 

 
Stanowisko:    Pełnomocnik Rektora ds. USK i ZMSK ZieLMAN, Lokalny Koordynator Merytoryczny PLATON, NewMAN, MAN-HA
Jednostka  organizacyjna:    - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    222a
Telefon(y):    607834497
Fax(y):   
E-mail(e):    J.Baranowski@ck.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Poźniak
E-mail:    J.Pozniak@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Rozwoju