Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. Stanisław Borawski 

 
Stanowisko:    prof. zwyczajny
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego
  - Instytut Filologii Polskiej
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Vicewersal" / C-11 (Kampus: B)
Pokój:    20
Telefon(y):    683283138
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Borawski@kkjs.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    językoznawstwo (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    tel. bezpośredni 3283138, tel. do sekretariatu IFP 328-47-01

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Anna
Nazwisko:    Woźniak
E-mail:    a.wozniak@ifp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej