Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Katarzyna Węgorowska 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Pracownia Języka i Kultury Ludowej
  - Instytut Filologii Polskiej
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    201
Telefon(y):    683283208
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    językoznawstwo (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    dyżur instytutowy: wtorek godz.11.30-13.00

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zakład Gramatyki Historycznej Języka Polskiego i Dialektologii -- Pracownia Dialektologii
Funkcja:    
Jednostka:    Zakład Gramatyki Historycznej Języka Polskiego i Dialektologii¦
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Anna
Nazwisko:    Woźniak
E-mail:    a.wozniak@ifp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej