Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Piotr Krycki 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Językoznawstwa Niemieckiego
  - Instytut Filologii Germańskiej
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 71a
Budynek / Symbol:    Collegium Neophilologicum / Neo (Kampus: B)
Pokój:    232
Telefon(y):    683283146
Fax(y):   
E-mail(e):    P.Krycki@ifg.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
ORCID:    0000-0003-2226-1300
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Instytut Filologii Germańskiej
Funkcja:    Zastępca Dyrektora do spraw Kształcenia Instytutu Filologii GemańskiejDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Iwona
Nazwisko:    Piątkowiak
E-mail:    sekretariat@ifg.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej