Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Anna Mróz 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
  - Instytut Psychologii
  - Wydział Nauk Społecznych
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    pok. P101
Telefon(y):    683287311
Fax(y):   
E-mail(e):    a.mroz@wns.uz.zgora.pl
WWW:    psychologia.wpps.uz.zgora.pl/wykladowcy-i-dyzury/dr-anna-mroz/
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Natalia
Nazwisko:    Walczak
E-mail:    sekretariat@psychologia.wns.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Psychologii