Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Małgorzata Olejarz 

 
Stanowisko:    st. wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
  - Instytut Pedagogiki
  - Wydział Nauk Społecznych
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    Al. Wojska Polskiego 86, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynak Dydaktyczny "Mrowisko" / A-27 (Kampus: miasto)
Pokój:    6
Telefon(y):    683283014 , 789441988
Fax(y):   
E-mail(e):    m.olejarz@ips.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpps.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych