Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Marcin Mrugalski 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Informatyki Technicznej
  - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    327b
Telefon(y):    683282513 , 683283217
Fax(y):    683284751
E-mail(e):    M.Mrugalski@issi.uz.zgora.pl
WWW:    www.issi.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    informatyka techniczna i telekomunikacja (udział 75%)
Dyscyplina dodatkowa:    automatyka, elektronika i elektrotechnika (udział 25%)
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0003-3078-411X
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Funkcja:    Dziekan Wydziału
Jednostka:    Sekretariat Dziekana
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Lehmann
E-mail:    E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych