Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Janina Jędrzejczak-Gas 
 (poprzednio używane nazwisko: Jędrzejczak)

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
  - Instytut Ekonomii i Finansów
  - Wydział Ekonomii i Zarządzania
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50 d, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Łącznik Wydziału Ekonomii i Zarządzania / A-5 (Kampus: A)
Pokój:    4
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e):    j.jedrzejczak-gas@wez.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    ekonomia i finanse (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Janowicz
E-mail:    m.janowicz@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Imię:    Marta
Nazwisko:    Raunke
E-mail:    m.raunke@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania