Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. Andrzej Maciejewski 

 
Stanowisko:    profesor
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Astrofizyki
  - Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
  - Wydział Fizyki i Astronomii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    025, 30
Telefon(y):    789441862 , 789441767
Fax(y):   
E-mail(e):    a.maciejewski@ia.uz.zgora.pl
  andrzej.j.maciejewski@gmail.com
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    astronomia (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0002-3846-448X
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Funkcja:    Dyrektor
Jednostka:    Biuro ds. Współpracy z Centrum Nauki Keplera
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Emilia
Nazwisko:    Gil
E-mail:    emila@astro.ia.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Astronomii