Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Bogusław Pietrulewicz 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska
  - Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pokój:    117
Telefon(y):    683284756
Fax(y):    683284710
E-mail(e):    b.pietrulewicz@iimb.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska
Funkcja:    KierownikDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Sylwia
Nazwisko:    Korczyńska
E-mail:    sekretariat@iimb.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej