System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Acta Albaruthenica}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 9 ( spośród około 54805 )

[1] "Białoruska szkoła poetów" w perspektywie romantycznego regionalizmu / Marta Ruszczyńska, 2019. Acta Albaruthenica 19, 47--57, ISSN: 1898-8091, summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24196] [data modyf: 25-10-2019 10:57]

[2] Poleskie reminiscencje w literaturze polskiej i rosyjskiej / Nel Bielniak, 2017. Acta Albaruthenica t. 17, 11--22, ISSN: 1898-8091, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21384] [data modyf: 22-05-2017 09:58]

[3] O antroponimach Biłocki i Wołyński / Bazyli Tichoniuk // W: Acta Albaruthenica .- 2008, T. 8, s. 250--253, ISSN: 1898-8091,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8303] [data modyf: 19-02-2009 13:15]

[4] Parenteza w interpozycji polskich i białoruskich wypowiedzeń oznajmujących / Halina Stundis // W: Acta Albaruthenica .- 2007, T. 7, s. 263--273, ISSN: 1898-8091,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[5] Miejscowe formy identyfikacji osób - mieszkańców wsi Skupowo na Białostocczyźnie - w latach 60-ych XX w. / Bazyli Tichoniuk // W: Acta Albaruthenica .- 2007, T. 7, s. 284--286, ISSN: 1898-8091,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8082] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[6] O strukturze wypowiedzeń pytających bez słowa pytajnego języka białoruskiego i rosyjskiego / Halina Stundis // W: Acta Albaruthenica: navukovy zbornik .- 2005, T. 5, s. 221--229
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7118] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[7] Drugi tom "Biełaruskaj atrapanimii" Mikołąja Biryły - słownik apelatywów czy przezwisk? / Bazyli Tichoniuk // W: Acta Albaruthenica: navukovy zbornik .- 2005, T. 5, s. 265--268
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7119] [data modyf: 07-08-2015 10:22]

[8] Imiona szlachty podlaskiej w popisach wojsk litewskich z lat 1528, 1565 i 1567 / Bazyli Tichoniuk // W: Acta Albaruthenica .- 1998, nr 1, s. 69--74, ISSN: 1898-8091,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5543] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[9] Białoruskie akcenty w "Krytyce" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Acta Albaruthenica .- 1998, nr 1, s. 99--109, ISSN: 1898-8091,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski