System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Acta Baltico-Slavica}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 4 ( spośród około 54805 )

[1] Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kresów północno-wschodnich w świetle ustaleń językoznawstwa erudycyjnego / Katarzyna Węgorowska // W: Acta Baltico-Slavica .- 2014, 38, s. 244--262, ISSN: 0065-1044,
Słowa kluczowe: Grand Duchy of Lithuania, Kresy północno-wschodnie, Polish Northeastern Borderlands, Wielkie Księstwo Litewskie, erudite linguistics, extralinguistic facts, fakty pozajęzykowe, językoznawstwo erudycyjne,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10066] [data modyf: 31-07-2015 12:58]

[2] Dzieje i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowane w onomastyce międzywojennego Wilna / Katarzyna Węgorowska, 2007. Acta Baltico-Slavica: archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia. Tom dedykowany Pani Profesor Irydzie Grek-Pabiasowej t. XXXI, 315--324, ISSN: 0065-1044, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16940] [data modyf: 18-01-2013 11:45]

[3] Ekspresywizmy dodatnie utrwalone w pamiętnikach byłych mieszkańców Kresów Północno-Wschodnich / Katarzyna Węgorowska, 2006. Acta Baltico-Slavica: archeologia, historia, etnographia et linguarum scientia 30, 471--493, ISSN: 0065-1044, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16764] [data modyf: 21-11-2012 11:55]

[4] Nekotorye osobennosti vokalizma i konsonantizma govora cela Skupovo / Bazyli Tichoniuk, 1979. Acta Baltico-Slavica: archeologia, historia, etnographia et linguarum scientia XII, 251--259, ISSN: 0065-1044,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10116] [data modyf: 11-06-2010 16:54]


Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski