System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 6 ( spośród około 54819 )
Z frazy usunięto: .

[1] The identification of parameters of a linear and a non-linear model of a kinematic measurement-control network / Maria Mrówczyńska, 2014. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 13 (1-2), 37--48, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kinematic model of a geodetic network, neural networks, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19159] [data modyf: 10-07-2015 13:04]

[2] Algorytmy ewolucyjne w zastosowaniu do rozwiązywania wybranych zadań optymalizacji / Józef Gil, 2013. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 12 (2), 21--28, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: evolutionary strategies, numerical optimization, optymalizacja numeryczna, strategie ewolucyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18250] [data modyf: 20-08-2015 12:19]

[3] Identyfikacja układu odniesienia sieci niwelacyjnej obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego / Maria Mrówczyńska, 2010. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 9(4), 27--36, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: geometryczny model przemieszczeń, obserwacje odstające, układ odniesienia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16060] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[4] Estymacja błędów modelu powierzchni opisanych funkcjami kształtu za pomocą sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska, 2007. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 6 (1), 15--23, ISSN: 1644-0668, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy gradientowe, approximation method, aproksymacja powierzchni, gradient methods of optimalization, neural networks, sieci neuronowe jednokierunkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[5] Model ciągły sieci neuronowej typu Hopfielda w zastosowaniu do oszacowania stabilności punktów sieci geodezyjnej pionowej pomiarowo-kontrolnej / Józef Gil, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, 2007. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 6 (4), 39--50, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lapunow's exponents, a system dynamics, atraktory, attractors, dynamika układu, wykładniki Lapunowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13008] [data modyf: 27-05-2008 15:36]

[6] Using the concept of entropy in the displacement research of the points of a horizontal geodetic network / Sławomir Gibowski, 2005. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 4(2), 61--70, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: displacement, entropy, geodetic network, information, reference system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


Czas generacji strony: 0,11 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski