System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Annual Set the Environmental Protection}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 9 ( spośród około 54819 )

[1] Ko-fermentacja pomiotu kurzego / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2016, Vol. 18, s. 609--625, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: C/N, C/N ratio, biogas, biogaz, chicken manure, co-fermentation, ko-fermentacja, pomiot kurzy,

Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10414] [data modyf: 19-01-2017 09:49]

[2] Możliwość wykorzystania substratów organicznych w procesie fermentacji / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2016, Vol. 18, s. 400--413, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT4, BMP, biochemical methane potential, odpady, respirometric index, waste,

Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10415] [data modyf: 19-01-2017 09:51]

[3] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2015, Vol. 17, part 2, s. 931--942, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10202] [data modyf: 16-02-2016 13:07]

[4] Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW / Tomasz Warężak(*), Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2013, T. 13 cz.2, s. 1243--1259, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9583] [data modyf: 12-05-2016 09:22]

[5] Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej / Izabela Krupińska // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2012, Vol. 14, s. 491--501, ISSN: 1506-218X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9539] [data modyf: 20-02-2013 11:26]

[6] Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.2, s. 1157--1172, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9003] [data modyf: 04-06-2013 11:15]

[7] Zmiany składu chemicznego wód kopalnianego zbiornika zapadliskowego / Barbara Jachimko, Małgorzata Kasprzak // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.2, s. 1753--1765, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9005] [data modyf: 04-06-2013 11:16]

[8] Wpływ rozdrobnienia makulatuty oraz odpadów kuchennych na wydajność procesu fermentacji metanowej / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.1, s. 619--634, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-8943] [data modyf: 04-06-2013 11:15]

[9] Produkcja metanu wskaźnikiem oceny biodegradowalności substratów w procesie fermentacji metanowej / Sylwia Myszograj // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.2, s. 1245--1259, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9004] [data modyf: 04-06-2013 11:15]


Czas generacji strony: 0,17 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski