System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Balcanica Posnaniensia Acta et studia}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 8 ( spośród około 54819 )
Z frazy usunięto: .

[1] The Bulgarian elites after the Byzantine conquest. 1018-1041 / Jarosław Dudek, 2019. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Vol. 26, 43--71, ISSN: 0239-4278, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bizancjum, Bulgaria, Bulgarian aristocracy in 11th century, Bułgaria, Byzantium, Jan Orfanotrof i jego próby reform, John the Orphanotrophos and his attempts at reform, Kometopouloi dynasty, Peter Deljan and the uprising in 1040-1041, Piotr Delian i powstanie w 1040?1041, arystokracja bułgarska w XI w., cesarz Bazyli II, dynastia Komitopulów, emperor Basil II
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.14746/bp.2019.26.3
[AWCZ-25005] [data modyf: 28-02-2020 10:34]

[2] Status Wołochów w jedenstowiecznym Bizancjum (wg "Rad" Kekaumena) / Jarosław Dudek, 2018. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia XXV, 31--52, ISSN: 0239-4278, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bizancjum, Byzantium, Kekaumen, Kekaumenos, Tesalia, The Vlachs, Thessaly, Wallachian law, Wołosi, prawo wołoskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.14746/bp.2018.25.12
[AWCZ-23745] [data modyf: 01-03-2019 09:50]

[3] Hebdomon w ideologii cesarskiej Nowego Rzymu według tekstu kroniki Jana Skylitzesa / Jarosław Dudek // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2013, XX, s. 25--39, ISSN: 0239-4278, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9920] [data modyf: 22-07-2015 09:46]

[4] Metropolici Dyrrachion od VII do XIII wieku - próba charakterystyki / Jarosław Dudek // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2011, T. 18, s. 67--82, ISSN: 0239-4278, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9287] [data modyf: 28-11-2012 12:23]

[5] Ludy tureckie w Cesarstwie Bizantyńskim w latach 1025 -1097 / Jarosław Dudek // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2007, T. 14, s. 83--124
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7979] [data modyf: 24-10-2007 12:34]

[6] Cyganie w Wielkopolsce w XVIII wieku w świetle dokumentów z Archiwum Państwowego w Poznaniu / Zbigniew Chodyła // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2001, T. 11/12, s. 63--74
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6199] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[7] Fiasko polityki integracyjnej państwa wobec grup ludnościowych w Polsce zachodniej i północnej po II wojnie światowej / Czesław Osękowski // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2001, T. 11/12, s. 265--271
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5640] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[8] Administracja bizantyńska na obszarze Albanii i zachodniej Macedonii w epoce Komnenów (1081-1185) / Jarosław Dudek // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 1999, t. 10/11, s. 63--76
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5189] [data modyf: 13-01-2003 17:39]


Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski