System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Biologia}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 30 ( spośród około 54819 )

Strona: 1[2] [3] Następna
[1] Dlaczego rozszerzona synteza ewolucyjna jest niezbędna /Gerd B. Müller; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t.15, 371--413, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: biologia ewolucyjna, biologia systemowa, ewolucyjna biologia rozwoju, nowoczesna synteza, rozszerzona synteza, tworzenie nisz
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24189] [data modyf: 26-06-2019 08:57]

[2] Biologia rozrodu cierniówki Sylvia communis w Polsce - wyniki analizy kart gniazdowych / Justyna Chachulska, Katarzyna Turzańska, Marta Borowiec, 2014. Ornis Polonica Vol. 55, 227--239, ISSN: 2081-9706, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Sylvia communis, Whitethroat, biologia lęgowa, breeding biology, cierniówka, karty gniazdowe, nest cards
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18801] [data modyf: 21-08-2015 09:19]

[3] Ewolucjonizm darwinowski w świetle genomiki/Eugene V. Koonin; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t.15, 283--370, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Nowoczesna Synteza, Postnowoczesna Synteza biologii ewolucyjnej, biologia systemowa, darwinizm, dobór oczyszczający, genomika ewolucyjna, neutralne procesy ewolucyjne, nieadaptacjonistyczna teoria ewolucji.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24186] [data modyf: 26-06-2019 08:31]

[4] Nowe idee w biologii ewolucyjnej: od NDMS do EES /Sy Garte; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t.15, 415--440, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ewolucyjna biologia rozwoju, konwergencja, mutacje warunkowane środowiskowo, naturalna inżynieria genetyczna, nowoczesna synteza neodarwinowska, rozszerzona synteza ewolucyjna, sieci regulatorowe genów, teleologia, teleonomia, tworzenie nisz
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24193] [data modyf: 26-06-2019 09:11]

[5] Biomechanika zespoleń złamań. Biomateriały, Romuald Będziński, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Piotr Kowalewski
// W: Traumatologia narządu ruchu : biologia i biomechanika leczenia, 2017. / red. nauk. Wojciech J. Marczyński, Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. 244--252, ISBN: 9788320053029
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18934] [data modyf: 28-05-2019 17:48]

[6] Traumatologia narządu ruchu : biologia i biomechanika leczenia, 2017. ; red. nauk. Wojciech J. Marczyński., Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL 295 s. , ISBN: 9788320053029,
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13704] [data modyf: 28-05-2019 17:48]

[7] Biologia systemowa jako program badawczy teorii inteligentnego projektu / David Snoke; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan, 2015. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 12, 255--285, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20194] [data modyf: 24-06-2016 09:27]

[8] Częstotliwość karmienia piskląt wróbla Passer domesticus (L.) i mazurka Passer montanus (L.) a kompensacja niedoboru pokarmu / Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, Radomir Graczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2015, nr 608, s. 19--30, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: House Sparrow, Passer domesticus, Passer montanus, Tree Sparrow, częstotliwość karmienia piskląt, lack of food, nestling feeding rate, niedobór pokarmu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10156] [data modyf: 24-08-2015 15:26]

[9] Biologia wg Onetu. Takie tam organy szczątkowe / Małgorzata Gazda, 2013. Idź Pod Prąd, nr 2-3, 14
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17354] [data modyf: 21-07-2015 10:03]

[10] Zaskroniec zwyczajny : biologia i ochrona, 2012. Bartłomiej Najbar, Bartosz Borczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 169 s. , ISBN: 9788378420033, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11112] [data modyf: 28-11-2012 12:23]

Strona: 1[2] [3] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski