System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 5 ( spośród około 54831 )

[1] Termomodernizacja budynku szkoły publicznej w celu obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną obiektu / Natalia Rzeszowska, 2018. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym Vol. 7, no. 1, 95--102, ISSN: 2299-8535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energia pierwotna, energy efficiency, primary energy, public buildings, school, szkoła, termomodernizacja, thermal renovation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2018.1.14
[AWCZ-24440] [data modyf: 15-10-2019 13:27]

[2] Projektowanie energooszczędne na poziomie planów zagpospodarowania przestrzennego - szanse i zagrożenia / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2018. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym Vol. 7, no. 2, 95--102, ISSN: 2299-8535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy efficient building, functional-spatial planning and management, planowanie i zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2018.2.12
[AWCZ-24071] [data modyf: 09-05-2019 14:13]

[3] Wpływ lokalizacji i formy budynku na jego właściwości energooszczędne / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2017. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, nr 1(19), 27--34, ISSN: 2299-8535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: building structure, energooszczędność, energy efficiency, form, forma, function, funkcja, konstrukcja budynku, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.04
[AWCZ-22168] [data modyf: 08-01-2018 10:00]

[4] Rewitalizacja zabudowy miejskiej w aspekcie energetycznym i ekologicznym / Piotr Sobierajewicz, 2017. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, nr 1(19), 73--80, ISSN: 2299-8535, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: architektura środowiskowa, ecology, energy efficiency, energy potential, environemntal assessment, inteligentne miasto, intelligent city, low energy, low-carbon economy, revitalization, rewitalizacja, social space, sustainability, sustainable architecture, sustainable urban planning, urban environment, urbanistyka zrównoważona, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.11
[AWCZ-22171] [data modyf: 08-01-2018 10:18]

[5] Architektura energoefektywna i wykorzystanie OZE w skali miasta / Justyna Juchimiuk, 2017. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, nr 1(19), 89--94, ISSN: 2299-8535, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Almere, Copenhagen, Freiburg, Fryburg Bryzgowijski, Kopenhaga, OZE, architektura energoefektywna, energy effective architecture, renewable energy sources RES, transformacja energetyczna obszarów miejskich, transformation energy of urban areas
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.13
[AWCZ-22172] [data modyf: 08-01-2018 10:25]


Czas generacji strony: 0,10 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski