System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Casus}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 20 ( spośród około 54819 )

Strona: 1[2] Następna
[1] Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego : ogólnopolska konferencja naukowa, Zielona Góra, 19-20 października 2018 r. / Piotr Kapusta, 2019. Casus, nr 92, 82--84 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24075] [data modyf: 13-05-2019 12:14]

[2] Uchwały Rady Gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami (wybrane zagadnienia) / Wiktor Trybka, 2019. Casus, nr 93, 19--22 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: akty prawa miejscowego, gospodarka nieruchomościami, rada gminy, samorząd terytorialny
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24266] [data modyf: 11-10-2019 15:00]

[3] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania : Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Finansowego, Mierzęcin, 22-24 października 2018 r. / Andrzej Gorgol, Wiktor Trybka, 2018. Casus, nr 91, 71--75, ISSN: 1427-2385, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23548] [data modyf: 18-01-2019 09:25]

[4] Proobywatelski wymiar energetyki rozproszonej - casus fotowoltaiki,
// W: Fotowoltaika: ujęcie wieloaspektowe, 2018. / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Poznań : Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa IP Uniw. Zielonog., Fund. na rzecz Czystej Energii, s. 111--129, ISBN: 9788364541155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21112] [data modyf: 15-10-2019 09:48]

[5] Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyka / Dorota Kulczycka, 2018. Zeszyty Naukowe KUL 61, nr 3, 281--309, ISSN: 0044-4405,
Słowa kluczowe: Polish prose, aksjologia, axiology, modeling, modelowanie, priming, proza polska, recepcja dzieła literackiego, reception of a literary work, scripts, skrypty, torowanie umysłu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23581] [data modyf: 25-01-2019 13:38]

[6] Refugee crisis - casus of Cottbus / Aleksandra Kruk, 2018. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Nations without state or states without nations, nr 8, 279--292, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: extremism, refugee crisis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23578] [data modyf: 25-01-2019 13:02]

[7] Instytucja zajęcia stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie / Leszek Kaczmarski, 2018. Casus, nr 91, 27--41, ISSN: 1427-2385, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: co-operation of administrative authorities, expression of a position in disposing of administrative matter, współdziałanie organów administracji publicznej, zajęcie stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23741] [data modyf: 27-02-2019 14:23]

[8] Strategie legitymizacji zmiany oświatowej w dyskursie o sześciolatkach. Casus kampanii promocyjnej MEN / Ewa Kowalska, 2018. Horyzonty Wychowania vol. 17, nr 41, 169--181, ISSN: 1643-9171, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: analiza dyskursu, reforma oświatowa, strategie legitymizacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: DOI: 10.17399/HW.2018.174111
[AWCZ-22815] [data modyf: 04-06-2018 11:35]

[9] Proobywatelski wymiar energetyki rozproszonej - casus fotowoltaiki / Piotr Kwiatkiewicz, 2017. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie z. 104, 313--328, ISSN: 1641-3466, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, civil society, demokracja energetyczna, distributed generation, energetyka rozproszona, energy democracy, energy security, fotowoltaika, photovoltaics, społeczeństwo obywatelskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22019] [data modyf: 25-01-2018 10:47]

[10] Życie religijne polskiej rodziny hrabiowskiej w dobie romantyzmu. Casus domu Tarnowskich, Dorota Kulczycka
// W: Życie codzienne romantyków, 2017. / red. Olaf Krysowski i Tomasz Jędrzejewski, Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 145--164, ISBN: 9788365667458
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19949] [data modyf: 03-06-2019 11:24]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,11 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski