System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Cement Wapno Beton}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 5 ( spośród około 54831 )

[1] Właściwości betonu z dodatkiem kruszywa z żużla pomiedziowego = Properties of concrete with the addition of copper slag aggregate / Jacek Korentz, Robert Jurczak, Filip Szmatuła, 2020. Cement Wapno Beton Vo. 25, no. 5, 367--375, ISSN: 1425-8129, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: absorbability, beton, concrete, copper slag aggregate, freeze-thaw durability, kruszywo z żużla pomiedziowego, mrozoodporność, nasiąkliwość, strength, wytrzymałość
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.32047/CWB.2020.25.5.3
[AWCZ-26070] [data modyf: 20-01-2021 14:11]

[2] Wyznaczanie współczynników przenoszenia wilgoci w fazie ciekłej w cegle wapienno-piaskowej / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, 2005. Cement Wapno Beton, nr 2, 85--91, ISSN: 1425-8129, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[3] Analiza badań elektrochemicznej ekstrakcji chlorków z betonu / Abdrahman Alsabry, 2001. Cement Wapno Beton, nr 5, 202--207, ISSN: 1425-8129, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4826] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[4] Czynniki istotne dla przemian zachodzących w betonie podczas elektrochemicznej ekstrakcji / Abdrahman Alsabry, 2001. Cement Wapno Beton, nr 4, 153--156, ISSN: 1425-8129, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[5] Analiza badań zmian własnośći mechanicznych betonu poddanego elektrochemicznej ekstrakcji chlorków oraz wpływu liczby i położenia prętów zbrojeniowych na jej przebieg / Abdrahman Alsabry, 2001. Cement Wapno Beton, nr 3, 112--118, ISSN: 1425-8129, rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4824] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


Czas generacji strony: 0,02 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski