System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Composite Structures}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 10 ( spośród około 54805 )

[1] On some interesting trends in research of steel and composite structures / Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 5--10, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kierunki badań, konstrukcje stalowe i kompozytowe, ordered papers, referaty zamówione, research trends, steel and composite structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0016
[AWI-10524] [data modyf: 19-06-2017 12:23]

[2] Limit analysis of steel-concrete composite structures with slip / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 19--34, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, beams and bars, limit analysis, optimization, slip, steel-concrete composite structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9243] [data modyf: 28-11-2012 12:23]

[3] Three-point bending of a short beam with symmetrically varying mechanical properties / Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, E. Magnucka-Blandzi, Jerzy Lewiński, 2017. Composite Structures Vol. 179, 552--557, ISSN: 0263-8223, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.compstruct.2017.07.040         Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[AWCZ-21580] [data modyf: 30-08-2017 13:54]

[4] Recent Progress in Steel and Composite Structures, 2016. ; eds. M. A. Giżejowski et. al.., London : Taylor & Francis Group 210 s. , ISBN: 9781138029460,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13222] [data modyf: 01-03-2017 10:10]

[5] Buckling capacity curves for pressurized spherical shells, 2016. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 401--406, ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-22229] [data modyf: 30-11-2016 12:29]

[6] Searching for significant basic variables of experimentally tested steel, cylindrical shells, 2016. Joanna Kaliszuk, Jakub Marcinowski, Z. Waszczyszyn // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 543--549, ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22230] [data modyf: 30-11-2016 12:18]

[7] Dynamics stability of a metal foam rectangular plate / Daniel Dębowski, Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, 2010. Steel and Composite Structures: an International Journal Vol. 10, no 2, 151--168, ISSN: 1229-9367,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)
[AWCZ-14936] [data modyf: 22-07-2010 16:20]

[8] Dorobek nauki polskiej w zakresie konstrukcji zespolonych = Achievements of Polish science in composite structures, 2009. Tadeusz Biliński, Jan Kmita Wyd. 2 uzup., Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 194 s. , ISBN: 9788374812894,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9251] [data modyf: 05-11-2009 12:26]

[9] Bending and buckling of a rectangular porous plate / Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, J. Kasprzak, 2006. Steel and Composite Structures Vol. 6, no 4, 319--333, ISSN: 1229-9367, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: elastic buckling, non-homogenous plate, rectangular plate
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 59 [18-01-2021]
[AWCZ-11180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[10] Numerical analysis of steel-reinforced concrete composite girders / Waldemar Szajna // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 261--272, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: composite structures, finite element method, nonlinear analysis, numerical modelling,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6977] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski