System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Czasopismo Techniczne Budownictwo}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 4 ( spośród około 54819 )
Z frazy usunięto: :

[1] Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa / Beata Nowogońska, 2011. Czasopismo Techniczne : Budownictwo R. 108, z. 19, 229--240, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnoza, historical city centre, renovation, rewitalizacja, zabytkowe centrum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16378] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[2] Ciągliwość lokalna żelbetowych konstrukcji ramowych wg postanowień PN-EN 1998-1:2005, Eurokod 8 / Jacek Korentz, 2010. Czasopismo Techniczne : Budownictwo, z. 11, 70--78, ISSN: 0011-4561, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ciągliwość, dissipation energy, earthquake, frame systems, kształtowanie zbrojenia, local ductility, plastic hinge, provision for reinforcing bars, przegub plastyczny, ramy żelbetowe, reinforced concrete, rozpraszanie energii, wpływy sejsmiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15235] [data modyf: 13-12-2010 12:41]

[3] Metody badań odporności konstrukcji żelbetowych na obciążenia sejsmiczne / Jacek Korentz, 2007. Czasopismo Techniczne : Budownictwo, z. 2-B, 65--73, ISSN: 1897-628X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: RC structures, ciągliwość, damping, ductility, konstrukcje żelbetowe, stiffness, sztywność, tłumienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[4] Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski, 2007. Czasopismo Techniczne : Budownictwo, z. 2-B, 75--82, ISSN: 1897-628X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analiza dynamiczna, dynamic analysis, elastic foundation, finite element method, metoda elementów skończonych, podłoże sprężyste, vibrations due to mining exploitation, wstrząsy górnicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12609] [data modyf: 25-03-2008 14:44]


Czas generacji strony: 0,02 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski