System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Dendrobiology}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 14 ( spośród około 54831 )

Strona: 1[2] Następna
[1] Influence of herbivory pressure on the growth rate and needle morphology of Taxus baccata L. juveniles / Mariana Kýpet'ová, Łukasz Walas, Peter Jaloviar, Grzegorz Iszkuło, 2018. Dendrobiology Vol. 79, 10--19, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Taxus baccata L., herbivory grazing, regeneration, sapling growth
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12657/denbio.079.002         Cytowania wg Scopus: 5 [25-01-2021]
[AWCZ-22020] [data modyf: 28-11-2017 09:29]

[2] Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum / Radosław Jagiełło, Edward Baraniak, Piotr Karolewski, Piotr Łakomy, Jolanta Behnke-Borowczyk, Urszula Walczak, Marian Giertych, 2017. Dendrobiology Vol. 78, 146--156, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: foliage damage, leaf blotch, leaf miner, plant defence, plant growth
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12657/denbio.078.014         Cytowania wg Scopus: 6 [25-01-2021]
[AWCZ-21817] [data modyf: 19-10-2017 12:00]

[3] Taxus baccata in Morocco: a tree in regression in its southern extreme / Angel Romo, Grzegorz Iszkuło, Mohammed Seghir Taleb, Łukasz Walas, Adam Boratyński, 2017. Dendrobiology Vol. 78, 63--74, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: dakhs, ecology, forestry, niche modelling, phytogeography, plant conservation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12657/denbio.078.007         Cytowania wg Scopus: 3 [25-01-2021]
[AWCZ-21574] [data modyf: 31-07-2017 11:50]

[4] Postglacial migration dynamics helps to explain current scattered distribution of Taxus baccata / Grzegorz Iszkuło, Emilia Pers-Kamczyc, Dorota Nalepka, Mariola Rabska, Łukasz Walas, Monika Dering, 2016. Dendrobiology Vol. 76, 81--89, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Quaternary, competition, endangered species, human impact, yew
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12657/denbio.076.008         Cytowania wg Scopus: 8 [25-01-2021]
[AWCZ-20475] [data modyf: 23-02-2017 12:38]

[5] Influence of initial light intensity and dee browsing on Taxus baccata saplings: a six years field study / Grzegorz Iszkuło, Kinga Nowak-Dyjeta, M. Sękiewicz, 2014. Dendrobiology Vol. 71, 93--99, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ. .- podwójna afiliacja - G. Iszkuło
Słowa kluczowe: endangered species, light intensity, yew
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12657/denbio.071.009         Cytowania wg Scopus: 12 [25-01-2021]
[AWCZ-17935] [data modyf: 22-02-2017 14:25]

[6] The greater growth rate of male over female of the dioecious tree Juniperus thurifera only in worse habitat conditions / Grzegorz Iszkuło, Anna K. Jasińska, Angel Romo, Dominik Tomaszewski, Janusz Szmyt, 2011. Dendrobiology Vol. 66, 15--24, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. summ. .- [afiliacja również: Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
Słowa kluczowe: reproductive effort, sex segregation, tree-ring width
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 7 [25-01-2021]
[AWCZ-16101] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[7] Dendroecological differences between Taxus baccata males and females in comparison with monoecious Abies alba / Grzegorz Iszkuło, Anna K. Jasińska, Karolina Sobierajska, 2011. Dendrobiology Vol. 65, 55--61, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. summ. .- [afiliacja również: Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
Słowa kluczowe: European yew, dendrochronology, reproductive effort, silver fir
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 13 [25-01-2021]
[AWCZ-16102] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[8] Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns on seedling growth and their infection by the fungus Erysiphe alphitoides in different light conditions / Marian Giertych, Jan Suszka, 2010. Dendrobiology Vol. 64, 73--77, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: container nurseries, oak powdery mildew, pedunculate oak, phenology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 9 [25-01-2021]
[AWCZ-15755] [data modyf: 06-07-2011 09:14]

[9] Temperature affects performance of Lymantria dispar larvae feeding on leaves of Quercus robur / Piotr Karolewski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn, Marian Giertych, 2007. Dendrobiology Vol. 58, 43--49, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: herbivore insect, pedunculate oak, sex ratio
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [25-01-2021]
[AWCZ-15750] [data modyf: 06-11-2019 12:39]

[10] Effects of elevated temperature and fluorine pollution on relations between the pedunculate oak (Quercus robur) and oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides) / Jacek Grzebyta, Piotr Karolewski, Roma Żytkowiak, Marian Giertych, Antoni Werner, Marcin Zadworny, Jacek Oleksyn, 2005. Dendrobiology Vol. 53, 27--33, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: carbohydrates, environmental pollution, lignins, nitrogen, phenols, starch, tannins
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-15746] [data modyf: 06-11-2019 12:38]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,12 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski