@article{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Podyplomowe kszta³cenie i doskonalenie zawodowe z bezpieczeństwa w ruchu drogowym",
  journal = "Edukacja dla Bezpieczeństwa",
  number  = "nr 1",
  pages   = "22--27",
  year    = "2005",
}