@article{Góralczyk:2005,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Asortyment wyrobów mleczarskich - gdzie szukać źródeł przewagi konkurencyjnej?",
  journal = "Przegląd Mleczarski",
  number  = "nr 4",
  pages   = "24--26",
  year    = "2005",
}