@article{Adaszyńska:2005,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Biblioteka na Dni Nauki",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 7",
  pages   = "48-49",
  year    = "2005",
}