@article{Mrugalski:2005,
  author  = "M. Mrugalski and J. Korbicz",
  title   = "Detekcja uszkodzeń odporna na niepewność modelu neuronowego",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 9, wyd. spec.",
  pages   = "103--105",
  year    = "2005",
}