@article{Kowalski:2004,
  author  = "M. Kowalski and W. Malinowski and P. Kowalski",
  title   = "Współczesny nauczyciel - promotor zdrowia - przewodnikiem a może tłumaczem",
  journal = "Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "205--213",
  year    = "2004",
}