@article{Lewandowski:2005,
  author  = "A. Lewandowski and S. Laber and M. Jenek",
  title   = "Ocena właściwości tribologicznych żeliwa EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem, warunkowanych rodzajem środka smarnego",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 36",
  number  = "nr 4",
  pages   = "157--165",
  year    = "2005",
}