@article{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Obucenie bezopasnosti doroznogo dvizenija v pol'skoj skole kak faktor adaptacii skol'nikov k ziznedejatel'nosti v sovremennom mire",
  journal = "Effektivnaja Pedagogika",
  number  = "no 1",
  pages   = "38--40",
  year    = "2005",
}